Skilmálar

Almennt
R Room (kt. 681205-0120) áskilur sér rétt til að hætta við pantanir, t.d. vegna rangra verðupplýsinga og einnig að breyta verðum eða hætta að bjóða upp á vörutegundir fyrirvaralaust. Áskilinn er réttur til að staðfesta pantanir símleiðis. Pöntunum er eytt ef þær eru ekki greiddar innan 5 daga.

Afhending vöru

Allar pantanir er hægt að sækja í verslun Fatboy á Íslandi sem er í Ármúla 44, 108 Reykjavík. Hægt er að fá pantanir sendar innan höfuðborgarsvæðisins gegn gjaldi. Pantanir utan höfuðborgarsvæðisins eru sendar með dreifikerfi Flytjanda á kostnað viðtakanda, sé þess óskað. Öllum pöntunum sem dreift er með Flytjanda gilda afhendingar-, ábyrgðar og flutningsskilmálar Flytjanda um afhendingu vörunnar. R Room ber samkvæmt þessu enga ábyrgð á tjóni sem kann að verða á vöru í flutningi. Verði vara fyrir tjóni frá því að að hún er send frá Fatboy á Íslandi og þar til hún berst viðtakanda er tjónið á ábyrgð flutningsaðila.

Skilafrestur
Skilafrestur vöru er 14 daga frá dagsetningu kaupa. Kaupandi ber kostnað af því að koma vöru til Fatboy á Íslandi. Vara skal vera ónotuð, í upprunalegum umbúðum ef við á, og ástand skal vera það sama og við kaup.

Netverð
Vinsamlegast athugið að verð á netinu getur breyst án fyrirvara. Tilboð í vefverslun gilda í sumum tilfellum eingöngu fyrir vefverslun. Með sama hætti gilda tilboð í verslun Fatboy á Íslandi ekki alltaf í vefverslun.

Skattar og gjöld
Öll verð í netversluninni eru með VSK og reikningar eru gefnir út með VSK.

Trúnaður
Seljandi heitir kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar frá kaupanda verða ekki afhentar þriðja aðila undir neinum kringumstæðum.

Um skilmála þessa gilda ákvæði laga um húsgöngu- og fjarsölu nr. 96/1992, ákvæði laga um lausafjárkaup nr. 50/2000 eftir því sem við getur átt og ákvæði laga um neytendakaup nr. 48/2003. Allir frestir sem nefndir eru í lögum nr. 96/1992 byrja að líða þegar móttaka vöru á sér stað.

Skilmálar þessir eru samkvæmt íslenskum lögum. Rísi ágreiningur um skilmála þessa, skal slíkur ágreingingur leystur samkvæmt lögum í Héraðsdómi Reykjavíkur.